:: Dane teleadresowe Spółki

 
 

Centrum Rozwoju EXPLOTRANS S.A.
ul. Pilotów 24/118
31- 462 Kraków
skr. poczt. 265

tel.: (0-12) 632 82 74,  (0-12) 632 82 76
fax: (0-12) 632 58 64

e-mail: ext@explotrans.com.pl

 


:: Adres korespondencyjny (adres biura w budowie)

 
 

Centrum Rozwoju EXPLOTRANS S.A.
ul. Krótka 4
31- 149 Kraków                             [Informacja dodatkowa oraz plan dojazu]
 

  

 

:: Rachunek bankowy
(od dnia 2010.06.05)

 
 

Bank Pekao SA
Oddział w Krakowie, Rynek Główny 47
64 1240 4650 1111 0010 3234 1398
 


:: Dane rejestracyjne Spółki

 
 

REGON:  001308250
KRS: 0000210507

Centrum Rozwoju EXPLOTRANS S.A. jest podatnikiem VAT i posiada NIP:
676-007-53-72.

Spółka jest również zarejestrowana jak podatnik VAT EU pod numerem
PL6760075372.


| Strona główna | Prezentacja firmy | Galeria produktów |
| Nasza oferta | Formularz zamówienia | Praca | Kontakt | Plan dojazdu |


© Centrum Rozwoju EXPLOTRANS S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© All content on this site is copyrighted by Centrum Rozwoju EXPLOTRANS S.A. and is not reproducible without prior consent 
from Centrum Rozwoju EXPLOTRANS S.A.